Raad van Advies


Het bestuur is bijzonder verheugd dat enkele vooraanstaande deskundigen op heraldisch gebied bereid zijn om ons terzijde te staan als onafhankelijk klankbord en met hun gevraagde en ongevraagde adviezen helpen het (beleid van het) NGH te verbeteren.

Er zijn nu twee leden actief.

mr. Jan T. Anema

Prof. Dr. Luc Duerloo

Voormalig lid

Christoph E.G. ten Houte de Lange

De indrukwekkende kennis van Christoph op het gebied van heraldiek was voor ons aanleiding om hem te vragen toe te treden tot onze Raad van Advies. Helaas heeft hij deze rol slechts een half jaar kunnen vervullen; tot zijn overleden op 6 juni 2023.

In memoriam