Rédaction de «Blazoen»


Secretaris & waarnemend hoofdredacteur

W. J. B. C. M. (William) Coolen

E: coolen@genootschap-heraldiek.nl

Membre de la rédaction

K. (Klaas) Padberg Evenboer

E: padberg.evenboer@genootschap-heraldiek.nl

Membre de la rédaction Membre de la rédaction

drs. R.H. (Redmer) Alma AIH

E: alma@genootschap-heraldiek.nl

Membre de la rédaction Membre de la rédaction

T. (Tom) Metselaars

E: metselaars@genootschap-heraldiek.nl

Secrétariat - Rédaction de «Blazoen»

A: Tobias Asserlaan 31, 5056 VA Berkel Enschot
E: redactie@genootschap-heraldiek.nl