WAPEN BOECK der Besonderste Adel der Nederlandschen Provincien

Alsook der Hooghduytsche Fransche en Engelsche Adel

Met de Wapenen der Landen Steden Koninghrijcken Vorstdommen Graefschappen Heerlijckheden en

Bisdommen en Abdyen van Europa

Hier bij noch de Wapenen der Plenipotentiarissen op de Congressen van Munster, Rijswijk en Uytrecht”

Datering: anno 1770, bijgehouden in de jaren 1771, 1773 en 1774.

Inleiding: 6 pagina’s

Aantal pagina’s met wapens: 337

Aantal wapens: 9.237

Namen register: 36 pagina’s.

Afmetingen: 32 x 20 x 5 cm

In BLAZOEN, JAARGANG 8, NR 3, op pagina 107 is een oproep geplaatst voor meer informatie over een mogelijke samensteller