Information générale sur les lettres patentes

La lettre patente pour un écusson familial ou une organisationWapenbrieven

De levende heraldiek wordt door het Genootschap gestimuleerd door het geven van wapenbrieven voor zowel historische, als nieuwe wapens. Dit kan zowel voor uw familiewapen als voor (religieuze) organisaties. Daarbij wordt een centrale rol gespeeld door ons College van Herauten, een team van heraldisch deskundigen, dat informeert, adviseert en aanvragen voor wapenbrieven beoordeelt.

Pour ce faire, les aspects héraldiques, historiques et généalogiques sont passés au crible. L’obtention d’armoiries familiales suppose une descendance historique et une origine héréditaire. Les nouvelles armes doivent, elles aussi, être héréditaires.

L’obtention d’une lettre patente sous-entend que le blasonnement et son origine soient certifiées et enregistrées par la NGH.blazoenering) en eventuele afkomst, door het NGH wordt gecertificeerd en in ons register wordt opgenomen en online gepubliceerd.

Status en reikwijdte familiewapens in Nederland

Malheureusement, une lettre de patente n’offre pas de protection légale. Seules les familles appartenant à la noblesse néerlandaise et les écussons de personnes de droit public (provinces, communes, administration des eaux, etc.) sont protégés par la loi, parce que la lettre patente est protégée et enregistrée par arrêté royal.

Wapenbrieven voor nieuwe familiewapens worden in principe gegeven ten behoeve van de aanvrager en diens naamdragende nakomelingen of, indien daar uitdrukkelijk om wordt verzocht, van de (groot)vader van de aanvrager en diens naamdragende nakomelingen. In het ‘Aanvraagformulier Registratie en Wapenbrief’ kunt u aangeven in wiens naam het wapen geregistreerd moet worden.

Doordat de gegevens uit de Wapenbrieven in onze registers op onze website en in het tijdschrift «Blazoen» worden gepubliceerd kan publieke consensus ontstaan over wie welk wapen voert. Tevens helpen onze registers bij het ontwerpen van nieuwe wapens. Goed heraldische gebruik vraagt om het voorkomen dat een nieuw wapen een dubbelingen is van, of zelfs te veel lijkt op, een reeds gebruikt wapen.

Les lettres patentes attribuées sont reprises dans un des armoriaux de la NGH: