Aanvragen van een registratie van uw wapen

Avant de faire la demande d’une lettre patente, il est important de prendre connaissance des sept piliers permettant de développer et porter des armoiries non nobles, comme précisé par la NGH.

Voor het aanvragen van een wapenbrief dient gebruik gemaakt te worden van het ‘Aanvraagformulier Registratie en Wapenbrief’. De aanvraag van een wapenbrief dient te worden gericht aan het College van Herauten (herauten@genootschap-heraldiek.nl) en wordt alleen in behandeling genomen als die volledig is en is vergezeld van de hieronder aangegeven documenten. Ook moet u, nadat u een ontvangstbevestiging heeft gekregen, het totale bedrag voor de door u gekozen versie van de wapenbrief  overmaken aan onze penningmeester. De gegevens hiervoor zijn

rek.nr. NL52 INGB 0006 7414 57, t.n.v. Nederlands Genootschap voor Heraldiek.. Vermeld daarbij graag ‘Wapenbrief’ en uw naam bij de opmerkingen.

Appréciation et documentation

Notre Collège des Hérauts prend la demande en considération et peut prendre contact avec vous pour concertation. Le jugement final du Collège est juridiquement contraignant pour la demande et l’enregistrement.(1)
Outre le formulaire d’inscription, d’autres documents sont importants.

  • Si vous demandez l’enregistrement et la certification de nouvelles armoiries, un croquis de l’écu en couleurs ou avec l’indication des couleurs, dessiné à la main ou par ordinateur (jpg ou png), doit nous être envoyé; le tout accompagné d’une motivation.
  • Tant pour de nouvelles armoiries que pour des armoiries existantes, un arbre généalogique doit accompagner la demande, qu’on puisse voir l’ancêtre le plus ancien en ligne masculine, à qui on puisse attribuer l’écu demandé dans la lettre patente. La généalogie doit toujours être accompagnée des sources consultées. Pour les détails, voir nos documents «Bewijsvoering stamreeks NGH» et l’exemple d’une généalogie. Si vous ne s’avez pas effectué vous-même les recherches, le Collège des Hérauts peut les faire pour vous.
  • U wordt tevens verzocht een goede kleurenfoto/-scan (jpg- of png-bestand) van uw paspoort of id-kaart mee te sturen. Vanzelfsprekend gaan wij zorgvuldig om met al uw gegevens, zo mogen wij bijvoorbeeld uw BSN niet verwerken. Maak daarom s.v.p. een veilige kopie van uw ID-document, gebruik hiervoor bijvoorbeeld de ‘KopieID-app’ van de Rijksoverheid. Op onze pagina ‘Gegevensverwerking‘ kunt u nalezen hoe en welke gegevens wij van u verwerken.

La conception de nouvelles armoiries

Indien u een nieuw familiewapen wilt (laten) ontwerpen, is het raadzaam contact op te nemen met het College van Herauten (herauten@genootschap-heraldiek.nl). Het college kan u adviseren over de ontwerpcriteria en u de weg wijzen naar professionele wapenontwerpers en wapenschilders. De meeste waar wij standaard mee samenwerken zijn aangesloten bij het Guilde des artistes héraldistes.

Houdt u er in elk geval rekening mee, dat het verboden is het wapen te voeren van een tot de Nederlandse adel behorende familie of publiekrechtelijk rechtspersoon. Het NGH geeft eveneens geen wapenbrieven voor nieuwe wapens die te veel lijken op het wapen van een andere familie of waarin rangkronen, banieren en schildhouders zijn toegepast. Rangkronen en banieren mogen alleen worden gevoerd door adellijke families, terwijl het opnemen van schildhouders in burgerwapens omstreden is.

La NHG préfère de nouvelles armes dont la beauté et la force naissent de la simplicité de leur conception. Des armes trop complexes et chargées doivent être évitées.

Si ces nouvelles armoiries se partagent en famille, il vaut mieux les concevoir en concertation.

Uitvoeringen en kosten van een wapenbrief

L’écu représenté sur la lettre patente est fait main ou par ordinateur. Pour le texte, vous avez le choix entre une écriture calligraphiée ou deux versions imprimées.

La lettre patente adopte comme dimensions (plus ou moins) le format d’un A3.
Note: Dans les prix mentionnés est incluse une heure de recherche pour le contrôle de la généalogie. Si un temps plus long est nécessaire, le prix augmentera de 40 € par heure, quel que soit le type d’exécution.(1)

Diverses exécutions sont possibles pour la lettre patente:

Standard € 305,-
Inclus:

  • La concertation,
  • L’exécution du dessin par ordinateur par un héraldiste spécialisé,
  • La Lettre patente avec texte imprimé et dessin par ordinateur,
  • L’enregistrement dans le registre des armoiries de la NGH,
  • La publication des armoiries dans «Blazoen»,

Si vous fournissez vous-même un dessin digital qui corresponde aux demandes de la NGH et qu’on puisse utiliser sur la lettre patente, les frais de dessin seront déduits et le prix s’élèvera alors à € 235,-.

Version Luxe € 680,-

Als ‘Standaard’, maar dan met een met de hand geschilderd wapen van ca. 16 cm. hoog, incl. materiaal , door een van de aangesloten professionele heraldisch kunstenaars: Cor Böhms, Guus van Breugel, Piet Bultsma, Marc van de Cruys, William Coolen en Prisca van Dessel. Op basis van hun werk en ervaring kunt u een voorkeur uitspreken voor een van hen. Doet u dit niet, dan wijst het NGH de tekenaar aan die uw wapen zal vervaardigen.

Superieur € 950,-
Version «luxe» mais avec texte calligraphié.


Peinture des armoiries – proposition extra

Indien u een wapenregistratie bij het NGH aanvraagt kunt u tegen een gereduceerd tarief bij de Heraldische schilders Cor Böhms en William Coolen een tweede afbeelding van uw wapen laten schilderen. Dit kan zowel op papier als op hout worden uitgevoerd. Diverse afmetingen zijn mogelijk, voor de details kunt u het beste contact opnemen met één van de genoemde kunstenaars. Voorbeelden van hun werk zijn te zien onder de voorbeelden van de wapenbrieven.


(1) Mocht u gedurende het proces om enige reden besluiten het registratieproces bij het NGH af te breken zullen wij reeds gemaakte behandelingskosten, met een minimum van €100, verrekenen met het door u betaalde bedrag. Het restant zal alsdan binnen 4 weken aan u worden gerestitueerd.