Familie Echtermeijer

Oorsprong: Recke (Duitsland)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door mw. J. G. Echtermeijer, 1944 geboren te Enschede, voor haarzelf en de andere naamdragende nakomelingen van het echtpaar Joannes Gerhardus Henrich Echtermeijer (1177 gedoopt te Recke, 1832 overleden te Havixbeck, Duitsland) en Anna Clara Elisabetha (1775 geboren te Altenberge, Duitsland, 1835 overleden te Havixbeck).

Ontworpen, door: 2011, W.G. Boswijk

Getekend door: H.C. ‘t Jong

Wapenbrief nummer: NGH 2016.05

Uitgegeven: 28 mei 2016

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 2, nr. 2

Blazoenering

Schild: in groen een omgekeerd, schuingeplaatst zilveren anker zonder dwarshout, met een ronde schakel aan het ankeroog. Een schildhoofd geschaakt van rood en zilver in twee horizontale rijen van elk zes vakken.

Helmteken: een uitkomende rode leeuw, houdende een omgekeerd zilveren anker zonder dwarshout in de rechter voorpoot.

Helmkleed: groen, gevoerd van zilver.