Familie Van Lier

Oorsprong: ’s Heerenberg (Gelderland) /
‘s-Gravenhage (Zuid-Holland)

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door F.A. van Lier, 1956 geboren te ‘s-Gravenhage, voor hemzelf en de andere naamdragende nakomelingen van Pieter van Lier (1751 geboren te ‘s-Gravenhage, 1809 overleden te Nootdorp) en Cornelia Haans. Allen stammen in mannelijke lijn af van Nicolaasz. van Lier, 1711 te ‘s-Heerenberg gehuwd met Hendrina Bergels.

Ontworpen en getekend door: 2018, H.C. ‘t Jong

Wapenbrief nummer NGH 2018.45

Uitgegeven: 30 juni 2018

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 4, nr. 3

Blazoenering

Schild: in goud, een groen zesspakig rad, boven vergezeld van twee rechtopstaande groene klophamers naast elkaar binnen een zwarte schildzoom.

Helmteken: een uitkomende vijfbladige groene lindeboom.

Helmkleed: groen, gevoerd van goud.