Van de Wal

Oorsprong: Putten (Gelderland) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door S.D. van de Wal, 1994 geboren te Meppel, voor Reindert van de Wal (1957 geboren te Ede) en zijn naamdragende nakomelingen. De aanvrager stamt in mannelijke lijn af van Evert Berendsen van de Wal (1783 gedoopt te Putten, 1846 overleden te Nijkerk) en van Reintje Dirks van Otterloo (1792 gedoopt te Nijkerk, 1845 overleden aldaar).

Ontworpen door: Henk ‘t Jong, Dordrecht

Geschilderd door: Cor Böhms, ‘s-Gravenhage

Wapenbrief nummer: NGH 2022.124

Uitgegeven: 11 juni 2022

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 8, nr. 3

Blazoenering

Schild: Op een blauw veld een schildvoet verhoogd met een wal in de vorm van een dijkdoorsnede, waaruit komend een gewei met aan elke stang vier enden, waartussen geplaatst een kroonradertje, alles van goud.

Helmteken: Een blauwe lelie voor een gouden beukentak met vijf bladeren.

Helmkleed: Blauw, gevoerd van goud.