armorial ecclésiastique

Classement suivant l’ordre d’inscription des lettres patentes

KH1

Mgr.dr. G.J.N. de Korte, Bisschop van ‘s-Hertogenbosch

Wapenvoerder: Gerard Johannes Nicolaas de Korte, 1955 geboren te Vianen, werd op 5 maart 2016 door Paus Franciscus benoemd tot diocesaan bisschop van het Bisdom ‘s-Hertogenbosch.

Wapen van Bischop De KorteOntworpen en getekend door: 2016, Piet Bultsma-Vos SHA

Wapenbrief nummer: NGH 2017.KH1

Uitgegeven: 30 mei 2017

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 3, nr. 2

Blazoenering

Schild: Op een goud veld een zwarte arend met geopende, naar boven gerichte vlucht, om de kop een gouden aureool en houdende een zwarte inktkoker in de snavel; in een zilveren hartschild een golvende blauwe dwarsbalk, vergezeld van drie zwarte zuilen (2-1).

Waardigheidstekens: Achter het schild een gouden voordraagkruis met zwarte stok, overtopt door een galero met koorden waarvan ter weerszijden van het schild zes afhangende kwasten in drie rijen (1-2-3), alles groen.

Devies: Confidens in christo. [Vertrouwen op Christus]