Gilde der Heraldisch Kunstenaars (GHK, voorheen De Kraanvogel):

Het Nederlands Genootschap voor Heraldiek maakt zich sterk voor een goede kwaliteit van de heraldiekbeoefening in Nederland. Het beleid van het Genootschap kent twee speerpunten, te weten het vergroten van de kennis over de heraldiek als cultuurhistorisch fenomeen en het stimuleren van de ‘levende’ heraldiek.

Het eerstgenoemde speerpunt krijgt op dit moment concreet vorm in de uitgave van het kwartaalblad Blazoen, dat in ons land het trefpunt wil zijn voor hen die interesse voor de heraldiek delen.

De levende heraldiek wordt door het Genootschap gestimuleerd door het geven van wapenbrieven voor zowel historische, als nieuwe wapens. Daarbij wordt een centrale rol gespeeld door het College van Herauten (CvH), een team van heraldisch deskundigen dat informeert, adviseert en aanvragen voor wapenbrieven beoordeelt. Bij de beoordeling wordt gelet op heraldische, historische en genealogische aspecten.

Een belangrijk toetsingsinstrument wordt gevormd door de ‘zeven pijlers van het voeren en ontwerpen van niet-adellijke familiewapens’, die door het Genootschap zijn opgesteld en hier kunnen worden gedownload.

Daarnaast worden als algemene basispunten gehanteerd dat een historisch wapen wordt gevoerd op grond van afstamming, naamsovereenkomst en vererving en dat een nieuw wapen erfelijk is.

Voor het Genootschap zijn de in ons land werkzame heraldisch ontwerpers en schilders belangrijke partners. Zij bepalen immers mede de kwaliteit van de levende heraldiek. Degenen onder hen die de zeven pijlers als uitgangspunt en de bovengenoemde basispunten onderschrijven, worden indien zij daar prijs op stellen – na toetsing van de ballotage commissie – door het Genootschap opgenomen in het Gilde der Heraldisch Kunstenaars (GHK).

Opname in het Gilde betekent tevens opname in het gezamenlijke portfolio dat de wapenafbeeldingen die de gildeleden vervaardigen (geschilderd of (computer)getekend) en die mogen worden gebruikt op de wapenbrieven van het Genootschap. Dit portfolio is te zien onderaan de pagina wapenbrieven/voorbeelden. Het Genootschap kan belangstellenden die zich bij het Genootschap voor een wapenbrief melden naar leden van het Gilde doorverwijzen. Hieronder vindt u een overzicht van de Gildeleden.

De gildeleden blijven zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun werk en een correcte omgang met hun opdrachtgevers. Het Genootschap is in eventuele geschillen tussen gildeleden en opdrachtgevers in alle gevallen geen partij.

Leden van het Gilde der Heraldisch Kunstenaars (GHK):

Secretariaat Gilde der Heraldisch Kunstenaars (De Kraanvogel)

A: Akerstraat Noord 43

6446 XC Brunssum

T: 0455 2256 45

E: info@genootschap-heraldiek.nl

Bovenstaand e-mailadres is niet aanklikbaar i.v.m. anti Spam.

Gelieve het adres te kopiëren naar uw mailprogramma.

De afbeelding van de Kraanvogel is gemaakt door Henk ‘t Jong van

Heraldisch atelier de Raaf

This post is also available in: Néerlandais Anglais Allemand