Wapenbrieven Algemeen

De Wapenbrief

Het Genootschap verleent Wapenbrieven. Hierin is vastgelegd wie welk wapen voert, alsook de afkomst, de beschrijving en afbeelding van het wapen.

Het verlenen van een Wapenbrief houdt in dat uw wapen met bijbehorende beschrijving (blazoenering) en eventuele afkomst, door het NGH wordt gecertificeerd en geregistreerd.

Een Wapenbrief biedt helaas geen wettelijke bescherming. Alleen de wapens van families die tot de Nederlandse adel behoren en wapens van publiekrechtelijke rechtspersonen (provincies, gemeenten, waterschappen e.d.) zijn wettelijk beschermd doordat zij bij Koninklijk Besluit worden vastgesteld en verleend.

Wapenbrieven voor nieuwe wapens worden in principe gegeven ten behoeve van de aanvrager en diens naamdragende nakomelingen of, indien daar nadrukkelijk om wordt verzocht, van de (groot)vader van de aanvrager en diens naamdragende nakomelingen.

Doordat de gegevens uit de Wapenbrieven op onze website, in het tijdschrift Blazoen, in de Heraldische Databank van het CBG en op de website Wazamar worden gepubliceerd, dan wel opgenomen, kan publieke consensus ontstaan over wie welk wapen voert.

Verleende wapens worden opgenomen in één van de Wapenregisters van het NGH.

This post is also available in: Néerlandais Anglais Allemand