De Aanvraag

Voordat u een wapenbrief bij ons aanvraagt, is het verstandig kennis te nemen van de zeven pijlers van het ontwerpen en voeren van niet-adellijke familiewapens (de zeven pijlers van het ontwerpen en voeren van niet-adellijke familiewapens), zoals die door het NGH zijn geformuleerd.

De aanvraag voor een wapenbrief dient te worden gericht aan het College van Herauten (herauten@genootschap-heraldiek.nl) en wordt alleen in behandeling genomen als die volledig is. Daarenboven dient na ontvangstbevestiging het totaal verschuldigde bedrag te worden overgemaakt aan de penningmeester van het NGH, en wel op rek.nr. (IBAN) NL52 INGB 0006 7414 57, t.n.v. Nederlands Genootschap voor Heraldiek.

Voor het aanvragen van een wapenbrief dient gebruik gemaakt te worden van het digitale aanvraagformulier (het digitale aanvraagformulier).

U wordt tevens verzocht een goede kleurenscan (jpg- of png-bestand) van uw paspoort of id-kaart mee te sturen.

In het geval u een nieuw wapen wenst te registreren en te certificeren, ontvangen wij graag ook een handgetekende of met de computer gemaakte (jpg- of png-bestand) ontwerpschets, in kleur of voorzien van kleuraanduidingen, vergezeld met een motivering van het wapen.

Zowel in geval van een bestaand of historisch als een nieuw wapen dient een stamreeks te worden meegezonden, waaruit blijkt wie de oudst bekende voorvader en wapenvoerder in mannelijke lijn is, van degenen voor wie de wapenbrief wordt aangevraagd.

Een stamreeks dient altijd van bronopgaven te zijn voorzien. Voor de details waaraan een stamreeks moet voldoen verwijzen wij naar de Bewijsvoering stamreeks NGH en een voorbeeld van een stamreeks.

Het College van Herauten beoordeelt uw aanvraag en kan naar aanleiding daarvan nader met u overleggen. Het uiteindelijke oordeel van het college is voor wat betreft de aanvraag bindend.

Kunt u zelf geen genealogisch onderzoek doen, dan kan het College van Herauten dit voor u laten doen.

Het ontwerp van een nieuw wapen

Indien u een nieuw familiewapen wilt (laten) ontwerpen, is het raadzaam contact op te nemen met het College van Herauten (herauten@genootschap-heraldiek.nl). Het college kan u adviseren over de ontwerpcriteria en u de weg wijzen naar professionele wapenontwerpers en wapenschilders.

Houdt u er in elk geval rekening mee, dat het verboden is het wapen te voeren van een tot de Nederlandse adel behorende familie of publiekrechtelijk rechtspersoon. Het NGH geeft eveneens geen wapenbrieven voor nieuwe wapens die te veel lijken op het wapen van een andere familie of waarin rangkronen, banieren en schildhouders zijn toegepast. Rangkronen en banieren mogen alleen worden gevoerd door adellijke families, terwijl het opnemen van schildhouders in burgerwapens niet onomstreden is.

Het NGH hecht er bovendien aan dat nieuwe wapenontwerpen hun schoonheid en kracht juist ontlenen aan eenvoud in plaats van overdaad. Te volle wapens en wapens met schildverdelingen dienen daarom waar mogelijk te worden vermeden.

Indien een nieuw wapen ook bestemd is voor anderen binnen uw familie, is het verstandig hierover met hen te overleggen.

Uitvoering van de Wapenbrief

Voor het NGH werken enkele professionele heraldisch kunstenaars zoals:

Cor Böhms en William Coolen die wapens schilderen.

Het wapen dat in uw Wapenbrief wordt afgebeeld, wordt met de computer of met de hand vervaardigd. Ten aanzien van de tekst op uw Wapenbrief kunt u kiezen uit een gekalligrafeerde of geprinte versie.

De Wapenbrief heeft de afmeting van een verkleind A3 formaat.

Er zijn diverse uitvoeringen van de Wapenbrief mogelijk, te weten:

Standaard                    € 305,-

Inclusief: overleg, maximaal 1 uur controle stamreeks, computertekening, wapenbrief, opname in wapenregister NGH, Blazoen. Indien u een digitale tekening aanlevert die aan de eisen van het NGH voldoet en die wij mogen gebruiken op de wapenbrief, worden de tekenkosten in mindering gebracht en is de prijs € 235,-.

Luxe                             € 680,-

Als standaard, maar dan met een met de hand geschilderd wapen van ca. 16 cm. hoog incl. materiaal door een van heraldisch kunstenaars:

Cor Böhms (zie https://www.facebook.com/cor.bohms/photos , E-Mail: bohms@genootschap-heraldiek.nl) of

William Coolen (zie: http://www.williamcoolenheraldiek.nl/ , E-Mail: coolen@genootschap-heraldiek.nl).

Op basis van hun werk en ervaring kunt u een voorkeur uitspreken voor een van hen. Doet u dit niet, dan wijst het NGH de tekenaar aan die uw wapen zal vervaardigen.

Superieur                    € 950,-

Als Luxe, maar dan met een gekalligrafeerde tekst door Trudie Deemoed. Zij kalligrafeerde onder andere de laatste Akte van Abdicatie (troonsafstand). Ook hier kunt u weer kiezen tussen de heraldische schilders Cor Böhms en William Coolen.

Extra

Meerwerk controle stamreeks € 40,- per uur.

Wapenschildering

Indien u een wapenregistratie bij het NGH aanvraagt kunt u tegen een gereduceerd tarief bij de Heraldische schilders William Coolen of Cor Böhms een afbeelding van uw wapen laten schilderen. Dit kan zowel op papier als op hout worden uitgevoerd. Diverse afmetingen zijn mogelijk, voor de details kunt u het beste contact opnemen met één van de genoemde kunstenaars. Voorbeelden van hun werk zijn te zien onder de voorbeelden van de wapenbrieven, hier klikken.

This post is also available in: Néerlandais Anglais Allemand