Vrienden van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek.

Een aantal Vrienden steunt ons met een jaarlijkse bijdrage.

Vrienden ontvangen ons heraldisch tijdschrift Blazoen

Vriend van ons Genootschap kunt u worden door:

overmaking van tenminste € 25,- per jaar op
banknummer NL52 INGB 0006 7414 57
ten name van Nederlands Genootschap voor Heraldiek.

Periodieke schenkingen aan onze Algemeen Nut Beogende Instelling zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (box1). Dit is geregeld in de Geefwet uit 2012. Onze culturele status maakt het mogelijk dat u de belastingaftrek nog extra mag verhogen. Voor particulieren geldt een multiplier van 1,25. Deze aftrek geldt in ieder geval voor de jaren 2016 en 2017. Mogelijk komen er in het belastingplan 2016 aanpassingen.

This post is also available in: Néerlandais Anglais Allemand