Vrienden van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek.

Onze Vrienden steunen ons als Genootschap met een jaarlijkse bijdrage.

Onze Vrienden ontvangen hiervoor:

  • 4 maal per jaar ons heraldisch tijdschrift Blazoen.
  • Persoonlijk inlogcode voor toegang tot de ‘Collectie Nagtegaal’ onder de rubriek ‘vrienden’ via de opties ‘Familiewapens‘ of ‘Genealogieën‘.

Collectie Nagtegaal: Uniek erfgoed beschikbaar voor onderzoek

De bekende heraldicus Hans Nagtegaal heeft in zijn carrière een schat aan informatie verzameld op heraldisch en genealogisch terrein en heeft de wens om de mogelijkheid tot verder onderzoek met deze informatie open te houden. Hij heeft zijn collecties geschonken aan de “Vrienden” van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek om zo te borgen dat zijn werk als daadwerkelijk als bron beschikbaar blijft.

Hans Nagtegaal, oud-projectleider heraldiek bij het CBG en bekend heraldisch tekenaar, heeft bij het samenstellen van zijn collectie naast vele ‘Genealogieën’ ook duizenden biografieën van wapendragers geschreven. Al zijn kennis hierover heeft hij gebundeld in een unieke ‘Heraldische databank’. Hierin zijn de wapens meestal voorzien van een portret, een biografie en een zegel van de wapenvoerder. Deze (familie)wapens hebben daardoor een min of meer persoonlijk karakter gekregen en worden dan ook met de volledige naam en periode vermeld.

Vriend van ons Genootschap kunt u worden door:

overmaking van tenminste € 27,50 per jaar op
banknummer NL52 INGB 0006 7414 57
ten name van Nederlands Genootschap voor Heraldiek.

Periodieke schenkingen aan onze Algemeen Nut Beogende Instelling zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (box1). Dit is geregeld in de Geefwet uit 2012. Onze culturele status maakt het mogelijk dat u de belastingaftrek nog extra mag verhogen. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. (bron: Belastingdienst, januari 2019)

This post is also available in: Engels Duits Frans