Van den Eijnde

Oorsprong: Gemert (Noord-Brabant) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door E.A.J. van den Eijnde, 1991 geboren te Nijmegen, voor hemzelf en zijn naamdragende nakomelingen. Dhr. Van den Eijnde stamt in mannelijke lijn af van Arnoldus van den Eijnde (gedoopt Gemert, 1748 – begraven Gemert, 1800) en van Johanna Sasseraadt (gedoopt Gemert, 1748 – overleden Gemert, 1827).

Ontworpen en getekend door: H.C. ‘t Jong, Dordrecht

Wapenbrief nummer: NGH 2020.79

Uitgegeven: 27 juni 2020

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 6, nr. 3

Blazoenering

Schild: Op een rood veld een trommelvel, in de vorm van een gewelfde zilveren schildvoet, over alles heen twee schuingekruiste gouden drumstokken met de tips naar beneden, boven vergezeld van een zilveren drinkhoorn.

Helmteken: De zilveren drinkhoorn van het schild.

Helmkleed: Rood, gevoerd van zilver.