Van den Hurk

Oorsprong: Heeze (Noord-Brabant) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door H.W.N.C.M. van den Hurk, 1985 geboren te Eindhoven, voor de naamdragende nakomelingen van Wilhelmus Henricus Josephus Maria van den Hurk (1953 geboren te Geldrop). Dhr. Van den Hurk stamt in mannelijke lijn af van Willem van den Hurk (Heeze, gedoopt 1754 – Heeze, overleden 1827) en van Johanna Liebregts (Heeze, gedoopt 1769 – Heeze, overleden 1819).

Ontworpen en getekend door: H.C. ‘t Jong, Dordrecht

Wapenbrief nummer: NGH 2020.76

Uitgegeven: 27 juni 2020

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 6, nr. 3

Blazoenering

Schild: Op een goud veld een verkorte en verbrede blauwe punt beladen met een goud hart, ter weerszijde vergezeld van een blauwe weversspoel.

Helmteken: Een blauwe vlucht met op elke vleugel een gouden dwarsbalk.

Helmkleed: Blauw, gevoerd van goud.

Devies: NUNC COEPI