Rijk

Oorsprong: ‘s-Heerenhoek (Zeeland) 

Wapenvoerder(s): Aangevraagd door P.H.A. Rijk, 2002 geboren te Borsele, voor de naamdragende nakomelingen van Markus Petrus Jacobus Rijk (1969 geboren te Goes). De aanvrager stamt in mannelijke lijn af van Aalbrecht Janse Rijk (1761 gedoopt te ‘s-Heerenhoek, 1813 overleden te Ovezande) en van Jobje Laurensdr de Jonge (1802 overleden te Ovezande).

Ontworpen door: De aanvrager

Getekend door: Marc Van de Cruys, Wijnegem (B)

Wapenbrief nummer: NGH 2022.122

Uitgegeven: 12 februari 2022

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 8, nr. 1

Blazoenering

Schild: Op een blauw veld een zilveren gans met rode snavel en poten, boven vergezeld van twee gouden klaverbladen, alles binnen een zoomsgewijs geplaatste gouden ambtsketen met rond medaillon.

Helmteken: Een zilver Latijns kruis tussen twee waaiersgewijs geplaatste korenaren.

Helmkleed: Blauw, gevoerd van goud.