Familie Van Lier

Oorsprong: ’s Heerenberg (Gelderland), Huwelijk

Wapenbrief nummer NGH 2018.45

Uitgegeven: 30 juni 2018

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 4, nr. 3

Blazoenering

Schild: in goud, een groen zesspakig rad, boven vergezeld van twee rechtopstaande groene klophamers naast elkaar binnen een zwarte schildzoom.

Helmteken: een uitkomende vijfbladige groene lindeboom.

Helmkleed: groen, gevoerd van goud.