Familie Van Wuijckhuijse

Oorsprong: Aardenburg (Zeeland)

Wapenbrief nummer NGH 2018.44

Uitgegeven: 30 juni 2018

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 4, nr. 3

Blazoenering

Schild: op een blauw veld een hoekige dwarsbalk in de vorm van twee omgekeerde trapgevelvormige aaneengesloten kepers van zilver.

Helmteken: een zilveren postduif.

Helmkleed: blauw, gevoerd van zilver.