Familie Bouter

Oorsprong: Stolwijk (Zuid-Holland)

Wapenbrief nummer NGH 2017.28

Uitgegeven: 24 juni 2017

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 3, nr. 2

Blazoenering

Schild: op een groen veld twee schuingekruiste zilveren weversspoelen met zilveren garenpijpen.

Helmteken: een uitkomende zilveren geitenbok.

Helmkleed: groen, gevoerd van zilver.