Familie Crommentuijn

Oorsprong: Horst (Limburg)

Wapenbrief nummer NGH 2017.31

Uitgegeven: 24 juni 2017

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 3, nr. 2

Blazoenering

Schild: in zwart een kepervormig geknikte gouden vlechtwerkschutting, bestaande uit vijf staanders en zeven leggers, vergezeld van drie gouden eikenbladen, 2,1.

Helmteken: een gouden eikentak met drie eikels en twee bladeren.

Helmkleed: zwart, gevoerd van goud.