Familie Dalenoord

Oorsprong: Odijk (Utrecht)

Wapenbrief nummer NGH 2017.24

Uitgegeven: 4 maart 2017

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 3, nr. 1

Blazoenering

Schild: op een goud veld drie zwarte bemmels, 2-1.

Helmteken: een zwarte bemmel.

Helmkleed: zwart, gevoerd van goud