Familie Droog

Wapenbrief nummer NGH 2018.43

Uitgegeven: 17 maart 2018

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 4, nr. 1

Blazoenering

Schild: in goud een rechtopstaande rode bliksemschicht, aan weerszijden vergezeld van drie zwarte koeken boven elkaar.

Helmteken:een rode goud gebladerde en gesteelde druiventros.

Helmkleed: rood, gevoerd van goud.