Familie Echtermeijer

Oorsprong: Recke (Duitsland)

Wapenbrief nummer NGH 2016.05

Uitgegeven: 28 mei 2016

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 2, nr. 2

Blazoenering

Schild: in groen een omgekeerd, schuingeplaatst zilveren anker zonder dwarshout, met een ronde schakel aan het ankeroog. Een schildhoofd geschaakt van rood en zilver in twee horizontale rijen van elk zes vakken.

Helmteken: een uitkomende rode leeuw, houdende een omgekeerd zilveren anker zonder dwarshout in de rechter voorpoot.

Helmkleed: groen, gevoerd van zilver.