Familie Elferink

Oorsprong: Zwolle (Overijssel)

Wapenbrief nummer NGH 2016.06

Uitgegeven: 28 mei 2016

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 2, nr. 3

Blazoenering

Schild: in zilver een zwarte kraai, boven vergezeld van drie rode tulpen, de stelen iets onder de bloem afgesneden.

Helmteken: een gesteelde en gebladerde rode tulp.

Helmkleed: zwart, gevoerd van zilver.