Familie Evenboer

Oorsprong: Ruitenveen (Overijssel)

Wapenbrief nummer NGH 2017.22

Uitgegeven: 4 maart 2017

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 3, nr. 1

Blazoenering

Schild: een schild geruit van goud en zwart, met in de bovenste rij vijf volledige zwarte ruiten.

Helmteken: een vlucht gelijk van het schild.

Helmkleed: zwart gevoerd van goud.