Familie Fahnenstich

Oorsprong: Essen (Duitsland)

Wapenbrief nummer NGH 2017.32

Uitgegeven: 24 juni 2017

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 3, nr. 2

Blazoenering

Schild: op een zwart veld een zilveren keper, beladen met drie rode schuinkruisjes, vergezeld boven van twee naar beneden gerichte gouden naalden, met door het oog een zilveren draad in de vorm van een niet volledig gesloten liggende acht, onder van eenzelfde naald en draad, naar boven gericht.

Helmteken: twee schuingekruiste driehoekige vlaggen, doorsneden van zwart en wit, aan rode stokken.

Dekkleed: zwart, gevoerd van zilver.