Familie Feijen

Oorsprong: Boxtel (Noord-Brabant)

Wapenbrief nummer NGH 2016.02

Uitgegeven: 28 mei 2016

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 2, nr. 2

Blazoenering

Schild: in zilver een blauw plateel Hollands kaststel, geplaatst 2,1, boven een gekanteelde rode schildvoet.

Helmteken: een groene hazelaartak met drie gouden noten in hun kelken tussen een zilveren vlucht.

Helmkleed: blauw, gevoerd van zilver.

Wapenspreuk: WIJSHEID, VREDE EN VREUGDE