Familie Goos

Oorsprong: Freren (Duitsland)

Wapenbrief nummer NGH 2016.01

Uitgegeven: 28 mei 2016

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 2, nr. 2

Blazoenering

Schild: kepervormig doorsneden van blauw en groen, een verhoogde smalle gouden keper over de snijlijn, onder vergezeld van een goud geknopte, zilveren margriet.

Helmteken: een gouden windroos.

Helmkleed: groen, gevoerd van goud.

Wapenspreuk: HONESTUM LAETUM SANUM (het goede, blij, gezond)