Familie Kas

Oorsprong: Vrouwenparochie (Friesland)

Wapenbrief nummer NGH 2017.20

Uitgegeven: 4 maart 2017

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 3, nr. 1

Blazoenering

Schild: op een blauw veld een verhoogde tweelingkeper van goud, onder vergezeld van een gouden wiel met zes spaken, de naaf beladen met een schijf en de velg bij de spaken beladen met zes kleine schijfjes, alles blauw.

Helmteken: een uitkomende blauwe griffioen met een gouden smeedhamer in de rechter klauw.

Helmkleed: blauw, gevoerd van goud.