Familie Lange

Oorsprong: Papenburg (Duitsland)

Wapenbrief nummer NGH 2018.48

Uitgegeven: 30 juni 2018

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 4, nr. 3

Blazoenering

Schild: in rood een uit de schildvoet komende zilveren stuurrad, boven vergezeld van twee uit de boven-schildrand komende gouden spaden met zilveren ijzerranden, naast elkaar.

Helmteken: een afgerukte zilveren, roodgetongde zwijnskop.

Helmkleed: rood, gevoerd van zilver.

Devies: explora et disce