Familie Luijer

Wapenbrief nummer NGH 2018.35

Uitgegeven: 17 maart 2018

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 4, nr. 1

Blazoenering

Schildop een rood veld een klok-echappement, bestaande uit een zilveren anker, geplaatst boven een gouden ankerrad.

Helmtekenhet bovenaanzicht van een briljant geslepen diamant van zilver, tussen een naar boven geopend gouden hoefijzer.

Helmkleed: rood, gevoerd van goud.