Familie Moghaddam

Oorsprong: Teheran (Iran)

Wapenbrief nummer NGH 2016.03

Uitgegeven: 28 mei 2016

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 2, nr. 2

Blazoenering

Schild: getrapt doorsneden van zilver en groen, drie sterren in Perzische tapijtweefstijl, de bovenste twee rood en de onderste zilver.

Helmteken: een zilveren laatmes met een rode greep.

Helmkleed: groen, gevoerd van zilver.

Wapenspreuk: SAPERE AUDE (heb de moed om verstandig te zijn).