Familie Stuivenberg

Oorsprong: Rhenen (Utrecht)

Wapenbrief nummer NGH 2016.14

Uitgegeven: 26 november 2016

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 2, nr. 4

Blazoenering

Schild: op een blauw veld schuin gekruist een haarspit en een haarhamer, boven vergezeld van een wassenaar, alles van goud.

Helmteken: een gouden wassenaar.

Helmkleed: blauw, gevoerd van goud.