Familie Van Bourgondiën

Wapenbrief nummer NGH 2018.41

Uitgegeven: 17 maart 2018

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 4, nr. 1

Blazoenering

Schilddoorsneden van goud en rood, waarover drie uitgerukte rode lelies (2,1), groen gesteeld en gebladerd, onder de doorsnijdingslijn van goud, de rechter wortelstreng omgewend.

Helmtekeneen op zijn tuit rustende geopende blaasbalg, de planken rood, de tuit, balg en het beslag van goud.

Helmkleedrood, gevoerd van goud.