Familie Van de Veen

Oorsprong: Nijkerk (Gelderland)

Wapenbrief nummer NGH 2018.49

Uitgegeven: 15 september 2018

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 4, nr. 3

Blazoenering

Schild: verhoogd tot de schildrand kepersgewijs doorsneden van blauw en goud; het blauw uitgeschulpt; het goud beladen met vier staande zwarte turven, waarbij in het midden er twee boven elkaar zijn geplaatst.

Helmteken: een vlucht, rechts goud en links blauw.

Helmkleed: blauw, gevoerd van goud.