Familie Van Gelder

Wapenbrief nummer NGH 2018.37

Uitgegeven: 17 maart 2018

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 4, nr. 1

Blazoenering

Schild: gedeeld van blauw en zwart, over alles heen drie gouden slager spreiders boven elkaar, en onder vergezeld van een penning beladen met een blauwe zespuntige ster.

Helmteken: een gouden Hebreeuwse letter Kaph tussen een blauwe vlucht.

Helmkleed: rechts blauw, gevoerd van goud, links zwart, gevoerd van goud.