Familie Van Stuivenberg

Wapenbrief nummer NGH 2018.38

Uitgegeven: 17 maart 2018

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 4, nr. 1

Blazoenering

Schildop een blauw veld een knobbelzwaan van natuurlijke kleur met opgeheven vleugels, zwarte knobbel en in de rode snavel een gouden tandrad, zwemmende op een schildvoet van drie golvende dwarsbalken goud en blauw, boven vergezeld van een gouden wassenaar.

Helmtekende gouden wassenaar van het schild.

Helmkleedblauw, gevoerd van goud.