Familie Willemsen

Oorsprong: Velp (Gelderland)

Wapenbrief nummer NGH 2017.26

Uitgegeven: 24 juni 2017

Gepubliceerd: Blazoen, jrg. 3, nr. 2

Blazoenering

Schild: op een goud veld, drie rode rozen naast elkaar, waarvan de twee buitensten half vanuit de schildrand, boven vergezeld van twee omgekeerde aanstotende kepers, en onder vergezeld van een golvende blauwe dwarsbalk.

Helmteken: een gouden vlucht met op elke vleugel een omgekeerde blauwe keper.

Helmkleed: blauw, gevoerd van goud.