Dag van de Heraldiek


Het NGH probeert jaarlijks een Dag van de Heraldiek (Salon d’Héraldique) te organiseren in een geschikte heraldische omgeving.


Heraldische Dag 2020.

De Heraldische dag op 3 oktober 2020 wordt uitgesteld in verband met de Coronavirus tot een nader te bepalen dag in 2021. De insteek is om deze dag te houden in het Maltezerhuis aan de Nieuwegracht 14 te Utrecht waar wij te gast zijn bij de kanselarij van S.M.H. Orde van Malta.
Het bestuur van zowel het KNGGW als het NGH acht het niet verantwoord om een dag te organiseren op een datum waarbij het 1,5 meter afstand voorschrift nog geldt.
Belangstellenden die zich reeds hebben ingeschreven en betaald, ontvangen binnenkort hun bijdrage terug.
Nadere informatie bij Hans Peijnenburg (KNGGW) peijnenburg@knggw.nl of Hans Duitgenius (NGH) Roselmanserf 6, 5706 JJ, Helmond. E-mail: duit77@Gmail.com


Helaas is het ons niet gelukt om in 2019 een heraldische dag te organiseren. De implementatie van de prachtige collectie Nagtegaal op onze website heeft meer tijd gekost dan was verwacht.


2018 – Haarlem

Op zaterdag 10 november 2018 hebben wij, samen met de Sectie Heraldiek van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV), een goed bezochte Heraldische Dag georganiseerd in Haarlem.

In de Janskerk, onderdeel van het Noord-Hollands Archief, waren die dag twee presentaties. Guus van Breugel sprak over de familieheraldiek tussen de 16de en 20ste eeuw en Willem de Jong vertelde over de wapens in het hoogkoor van de Grote of Sint-Bavokerk te Haarlem. Tijdens het intermezzo tussen beide sprekers konden de aanwezigen een ronde doen op de Heraldische Markt en reikte Hans de Boo, hoofdredacteur van het ‘Heraldisch Tijdschrift’, de eerste twee exemplaren van ‘de Zilveren Bodebus’ uit. Deze prijs is bedoeld als stimulans voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van heraldiek.

Na de laatste presentatie was er de mogelijkheid om in de Grote of Sint-Bavokerk middels een rondleiding zelf de wapens op het hoogkoor te bewonderen. De dag werd afgesloten met een borrel.


2017 – ‘s-Hertogenbosch

Op zaterdag 29 april 2017 hebben we een geslaagde bijeenkomst gehad in het Zwanenbroedershuis van het ‘Illustre Lieve Vrouwe Broederschap’ te ‘s-Hertogenbosch, met drie lezingen en een heraldische markt (met o.a. boeken, houtsnijwerk en schilders).

2018 Grote of Sint-Bavokerk, Haarlem

2017: ‘s Hertogenbosch
1766

1768