Wapenboeken & Collecties

Armorial de Gelre

British Armorial Bindings (boekstempels)

Heraldische Databank NGH

Heraldische Databank CBG

Familiewapens en -zegels  streekarchief Bommelerwaard

Monumenta van Aernout Buchel

Rietstap’s Amorial online

Overheidswapens: Nederland en Internationaal

Wapenboek Beyeren

Wapenboek De Graafschap

Wapenboeken – Hollandse Genealogische Databank

Wapenboek van het St. Bartholomeus gasthuis te Utrecht 1407-1814

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst, na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van dit webportaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.