Gilde der Heraldisch Kunstenaars (GHK, voorheen De Kraanvogel):

Het Nederlands Genootschap voor Heraldiek maakt zich sterk voor een goede kwaliteit van de heraldiekbeoefening in Nederland. Het beleid van het Genootschap kent twee speerpunten: het vergroten van de kennis over de heraldiek als cultuurhistorisch fenomeen en het stimuleren van de ‘levende’ heraldiek. Het eerstgenoemde speerpunt krijgt op dit moment concreet vorm in de uitgave van het kwartaalblad Blazoen.

De levende heraldiek wordt door het Genootschap gestimuleerd door het geven van wapenbrieven en het betrekken van heraldisch ontwerpers en schilders. Zij zijn belangrijke partners in de dagelijkse praktijk,  zij bepalen immers mede de kwaliteit van de levende heraldiek. Degenen onder hen die de zeven pijlers als uitgangspunt en de bovengenoemde basispunten onderschrijven, worden indien zij daar prijs op stellen – na toetsing van de ballotage commissie – door het Genootschap opgenomen in het Gilde der Heraldisch Kunstenaars (GHK).

Opname in het Gilde betekent tevens opname in het gezamenlijke portfolio dat de wapenafbeeldingen die de gildeleden vervaardigen (geschilderd of (computer)getekend) en die mogen worden gebruikt op de wapenbrieven van het Genootschap. Dit portfolio is te zien onderaan de pagina wapenbrieven/voorbeelden. Het Genootschap kan belangstellenden die zich bij het Genootschap voor een wapenbrief melden naar leden van het Gilde doorverwijzen. Hieronder vindt u een overzicht van de Gildeleden.

De gildeleden blijven zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van hun werk en een correcte omgang met hun opdrachtgevers. Het Genootschap is in eventuele geschillen tussen gildeleden en opdrachtgevers in alle gevallen geen partij.

Leden van het Gilde der Heraldisch Kunstenaars (GHK):

Secretariaat Gilde der Heraldisch Kunstenaars (De Kraanvogel)

A: Akerstraat Noord 43

6446 XC Brunssum

T: 0455 2256 45

E: info@genootschap-heraldiek.nl

Bovenstaand e-mailadres is niet aanklikbaar i.v.m. anti Spam.

Gelieve het adres te kopiëren naar uw mailprogramma.

De afbeelding van de Kraanvogel is gemaakt door Henk ‘t Jong van

Heraldisch atelier de Raaf

This post is also available in: Engels Duits Frans