In de Nederlanden

Consulentschap voor de Heraldiek

De Rode Leeuw (Origineel) / De Rode Leeuw (Archiefkopie uit 2022 door, Ralf Hartemink / Heraldry of the World).

Hollandse Genealogische Databank

Heraldiek advies

Heraldiek in België: Homunculus

Heraldiek door J Godefroy

Heraldisch College VVF

Heraldisch Compendium

Heraldisch dossier@CBG

Heraldische Databank CBG

Heraldische Databank NGH

Heraldische Wapenkunde in de Nederlanden

Heraldische Wapenregisters in de Nederlanden

Heraldische Wapens in de Nederlanden

Heraldische Wapens zoeken

Hoge Raad van Adel

Historische Geslachtswapens

Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde

Kostuum Koning – en Heraut van Wapenen

Nederlands Genootschap voor Heraldiek

Nederlandse Vereniging voor Vlaggenkunde

Rouwborden in de Andrieskerk  te Amerongen – Van Reede

Rouwborden in de Benedictuskerk  te Dantumawoude – Bergsma

Vlaamse Heraldische Raad

Wapenboeken – Hollandse Genealogische Databank

Wapenrecht
Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Geslachten
(’s Gravenhage bij C. van Doorn & Zoon), 3 oktober 2010
door Armando Framarini

Bekijk Album
Bekijk slideshow

Hoewel er naar gestreefd is correcte informatie te verschaffen, kan niet worden gegarandeerd dat de informatie op het moment waarop deze is geplaatst, na verloop van tijd nog steeds juist is. Aan de inhoud van dit webportaal kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.