Vrienden van Verdienste

Het NGH kan niet bestaan zonder onze vrienden. Soms levert een vriend een zodanig grote bijdrage aan ons genootschap en/of het voortbestaan van de heraldiek in Nederland dat hij/zij onze grote en langdurige dankbaarheid verdient. Deze dank uiten wij sinds 2020 o.a. door deze personen te benoemen tot

‘Vriend van Verdienste van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek’.

Op deze pagina stellen wij graag onze ‘Vrienden van Verdienste’ voor.


Hans K. Nagtegaal – 2020

Hans Nagtegaal (1946 – 2020) heeft als bekend heraldisch tekenaar jarenlang wapens ontworpen en een schat aan informatie verzameld op heraldisch en genealogisch terrein. Hij heeft bij het samenstellen van zijn collectie naast vele ‘Genealogieën’ ook duizenden biografieën van wapendragers geschreven. Al zijn kennis hierover heeft hij gebundeld in een unieke ‘Heraldische databank’. Hierin zijn de wapens meestal voorzien van een portret, een biografie en een zegel van de wapenvoerder. Deze (familie)wapens hebben daardoor een min of meer persoonlijk karakter gekregen en worden dan ook met de volledige naam en periode vermeld. Met een schenking aan ons genootschap van deze grote heraldische en genealogische collecties familiewapens wilde hij dat deze blijvend toegankelijk blijven als heraldisch erfgoed in Nederland.

Dhr. Nagtegaal verdient niet alleen onze blijvende dankbaarheid voor deze schenking. Ook zijn niet aflatende inzet voor het correct invoeren van deze gegevens op onze website en als adviseur voor de website in het algemeen verdient respect. Zeker daar de persoonlijke last van deze inzet voor hem in zijn laatste jaar steeds zwaarder werd. Met al zijn bijdragen heeft dhr. Nagtegaal een enorme impuls gegeven aan de verdere uitbouw en missie van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek.

Het bestuur heeft met grote dankbaarheid Hans K. Nagtegaal op 28 februari 2020 benoemd tot de eerste ‘Vriend van Verdienste van het Nederlands Genootschap voor Heraldiek’.

Deze benoeming staat naast zijn reeds eerder ontvangen erkenningen:

 • Eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau in goud, 1 april 1993.
 • Erelid van de Genealogische Vereniging Prometheus, 1 april 1999
 • Erelid van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’, 2018.

Overlijden

Met droefenis heeft het bestuur vernomen dat Hans Nagtegaal op 2 juni 2020 is overleden. Met het overlijden van Hans (73) ontvalt Nederland een zeer ervaren, deskundig en gewaardeerd heraldicus en genealoog. Wij denken met dankbaarheid terug aan zijn kennis, inzet en goede samenwerking die wij in de afgelopen jaren van hem mochten ontvangen.

Kort overzicht van het heraldisch werk van Hans Nagtegaal1

 • Voormalig projectleider heraldiek bij het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag.
 • Auteur van het Heraldisch Vademecum (2003), Familiewapens, zoeken – ontwerpen – registreren (2007), uitgaven van het Centraal Bureau voor Genealogie.
 • Auteur van het Wapenboek van het Hoogheemraadschap van Delfland (1282-1780), uitgave van de Hollandse Vereniging voor Genealogie (2010).
 • Eigenaar Heraldisch Bureau Nagtegaal (1994- ).
 • Voormalig bestuurslid innovatie, heraldiek en PR bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’.
 • Voormalig voorzitter van het Heraldisch College van de Hollandse Vereniging voor Genealogie ‘Ons Voorgeslacht’.
 • Oprichter en oud-voorzitter van de Genealogische Vereniging Prometheus 1973-1989, daarna bestuurslid tot 1999.
 • Ontwerper van diverse genealogische posters.
 • Initiatiefnemer en eindredacteur van Kwartierstatenboeken, uitgaven van de Genealogische Vereniging Prometheus (1978-2003).
 • Initiatiefnemer en eindredacteur van het tijdschrift Kronieken, een uitgave van de Genealogische Vereniging Prometheus (1992-2000).
 • Initiatiefnemer en architect van de Heraldische Databank bij het CBG (1992), sinds 1997 in gebruik.
 • Initiatiefnemer en architect van de Hollandse Genealogische Databank bij de Hollandse Vereniging voor Genealogie (2007).
 • Initiatiefnemer en samensteller van “Delftse biografieën” 2012, een unit op de site van het Stadsarchief Delft met daarin meer dan 1.400 biografieën met afbeeldingen en wapens.
 • Initiatiefnemer en samensteller van “Hollandse biografieën” 2013, een unit op de site van de Hollandse Vereniging voor Genealogie met daarin meer dan 1.200 biografieën met afbeeldingen en wapens.

H.K. Nagtegaal is verder (mede)auteur/samensteller/redactie/vormgever van de volgende boeken:

 • Kwartierstatenboeken, deel I t/m XVIII; uitg. Genealogische Vereniging Prometheus (1978 t/m 2003).
 • Genealogische en Historische Encyclopedie van Delft, deel I en II, uitg. Genealogische Vereniging Prometheus (1984, 1988).
 • Zuidhollandse Stam- en Naamreeksen, uitg. Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” (1986);
 • Huwelijken te Delft 1812-1842, 1843-1872 en 1873-1902; uitg. Gen. Ver. Prometheus (1987, 1988 en 1990).
 • Het Rijnsburgse geslacht Nagtegaal, 17de eeuw tot heden, eigen uitgave Delft (1987).
 • Hollandse Stam- en Naamreeksen, deel I en II ; uitg. Genealogische Vereniging Prometheus en de Zuidhollandse Vereniging voor Genealogie “Ons Voorgeslacht” (1988, 1990).
 • 60 jaar studie voor natuurkundig ingenieur te Delft (1928-1988); uitg. Faculteit der Technische Natuurkunde, TU Delft (1988).
 • Het geslacht Nagtegaal op de Zuidhollandse eilanden; 500 nakomelingen van Jan Nachtegael, 17de eeuw tot heden; eigen uitg. (1989).
 • Het geslacht Nagtegaal in en rondom Utrecht, eigen uitg. (2002).
 • Het Rotterdamse geslacht Nagtegaal; 900 nakomelingen van Hughe Nachtegael, 14de eeuw tot heden; eigen uitg. (2003).
 • Heraldische Vademecum; uitg. Centraal Bureau voor Genealogie (2003).
 • Familiewapens; zoeken – ontwerpen – registreren; uitg. Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag (2007).
 • Wapenboek van het hoogheemraadschap van Delfland (1282-1780), uitg. van de Hollandse Vereniging voor Genealogie (2012).

1.) Bron: Website van dhr. Nagtegaal, https://www.nagtegaal.org/referenties/ – bezocht op 29 februari 2020

Vrienden van Verdienste


2020

Hans Nagtegaal