Het NGH is op 6 juli 2015 door de belastingdienst aangemerkt als ANBI en als Culturele ANBI instelling.

ANBI-informatie                                               

Naam

Stichting Nederlands Genootschap voor Heraldiek

RSIN

854572363

Contactgegevens

penningmeester NGH, Akerstraat Noord 43, 6446XC Brunssum.

penningmeester@genootschap-heraldiek.nl

Doelstelling van het Genootschap

“Het bevorderen van de uitoefening van heraldiek in Nederland en daarbuiten.” Dit onder andere door het uitgeven van het heraldisch blad Blazoen, opbouwen van wapenregisters, organiseren van de “Dag van de Heraldiek” (bijeenkomsten met heraldische thema’s en/of lezingen).

Periodieke schenkingen aan onze Algemeen Nut Beogende Instelling zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (box 1). Dit is geregeld in de Geefwet uit 2012. Onze culturele status maakt het mogelijk dat u de belastingaftrek  nog extra mag verhogen. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. (bron: Belastingdienst, januari 2019)

Beleidsplan

Het beleidsplan 2015/2018

Bestuurssamenstelling

De stichting NGH wordt bestuurd door het stichtingsbestuur bestaande uit vijf personen:

* voorzitter
* vicevoorzitter
* secretaris
* penningmeester
* bestuurslid

Beloningsbeleid

Het stichtingsbestuur en de commissieleden ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door de bestuurs- en commissieleden gemaakt worden in de uitoefening van hun functie worden alleen op basis van goedgekeurde declaratie vergoed.

Uitgeoefende activiteiten

Activiteiten 2016

Financiën

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

This post is also available in: Engels Duits Frans