ANBI-informatie                                               

Naam

Stichting Nederlands Genootschap voor Heraldiek

RSIN

854572363

Contactgegevens

penningmeester NGH, Akerstraat Noord 43, 6446XC Brunssum.

penningmeester@genootschap-heraldiek.nl

Doelstelling

Het bevorderen van de uitoefening van heraldiek in Nederland en daar buiten, o.a. door uitgeven heraldisch blad Blazoen, opbouwen van wapenregister, organiseren Dag van de Heraldiek.
Periodieke schenkingen aan onze Algemeen Nut Beogende Instelling zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (box1). Dit is geregeld in de Geefwet uit 2012. Onze culturele status maakt het mogelijk dat u de belastingaftrek  nog extra mag verhogen. Voor particulieren geldt een multiplier van 1,25. Deze aftrek geldt in ieder geval voor de jaren 2016 en 2017. Mogelijk komen er in het belastingplan 2016 aanpassingen.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2015/2018

Bestuurssamenstelling

De stichting NGH wordt bestuurd door het stichtingsbestuur bestaande uit vijf personen:

* voorzitter
* vicevoorzitter
* secretaris
* penningmeester
* lid

Beloningsbeleid

Het stichtingsbestuur en de commissieleden ontvangen voor de uitoefening van hun functie geen beloning. Kosten die door de bestuurs- en commissieleden gemaakt worden in de uitoefening van hun functie worden op declaratiebasis vergoed.

Uitgeoefende activiteiten

Activiteiten 2016

Financiën

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016