Wapenbrieven Algemeen

De Wapenbrief

De levende heraldiek wordt door het Genootschap gestimuleerd door het geven van wapenbrieven voor zowel historische, als nieuwe wapens. Daarbij wordt een centrale rol gespeeld door ons College van Herauten, een team van heraldisch deskundigen, dat informeert, adviseert en aanvragen voor wapenbrieven beoordeelt.

Wapen van de familie De Ruyter, getekend door: Ary Boelos.

Bij de beoordeling wordt gelet op heraldische, historische en genealogische aspecten. Daarbij worden als basispunten gehanteerd dat een historisch wapen wordt gevoerd op grond van afstamming en vererving en dat een nieuw wapen erfelijk is.

Verlenen van een Wapenbrief houdt in dat uw wapen met bijbehorende beschrijving (blazoenering) en eventuele afkomst, door het NGH wordt gecertificeerd en geregistreerd.

Een Wapenbrief biedt helaas geen wettelijke bescherming. Alleen de wapens van families die tot de Nederlandse adel behoren en wapens van publiekrechtelijke rechtspersonen (provincies, gemeenten, waterschappen e.d.) zijn wettelijk beschermd doordat zij bij Koninklijk Besluit worden vastgesteld en verleend.

Wapenbrieven voor nieuwe wapens worden in principe gegeven ten behoeve van de aanvrager en diens naamdragende nakomelingen of, indien daar nadrukkelijk om wordt verzocht, van de (groot)vader van de aanvrager en diens naamdragende nakomelingen.

 Wapen van de familie Peltzer

Doordat de gegevens uit de Wapenbrieven op onze website, in het tijdschrift Blazoen, in de Heraldische Databank van het CBG en op de website Wazamar worden gepubliceerd, dan wel opgenomen, kan publieke consensus ontstaan over wie welk wapen voert.

Verleende wapenbrieven worden opgenomen in één van de Wapenregisters van het NGH.

This post is also available in: Engels Duits Frans