Welkom bij het Genootschap voor Heraldiek


De Stichting Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) is opgericht op 18 november 2014. Het bestuur maakt zich zorgen over de afkalving en versnippering van het ‘heraldisch landschap’ in Nederland en tracht dit een halt toe te roepen en in positieve zin om te buigen middels een onafhankelijke organisatie op dit gebied.

De stichting NGH streeft het volgende na:

Het bevorderen van de uitoefening van de heraldiek (de wetenschap die zich bezig houdt met de betekenis van familiewapens en andere heraldische wapens) als cultureel erfgoed in Nederland maar ook daar buiten en het verrichten van wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Het beleid van het Genootschap kent hiervoor twee speerpunten: het vergroten van de kennis over de heraldiek als cultuurhistorisch fenomeen en het stimuleren van de ‘levende’ heraldiek’.

Belangrijke activiteiten van het NGH zijn:

  • Uitgave van het heraldisch tijdschrift Blazoen;
  • Het uitgeven van wapenbrieven aan geestelijken, corporaties en families;
  • Het vastleggen van drie registers:
  1. Kerkelijk wapenregister
  2. wapenregister Corporaties
  3. wapenregister Familienamen

Als u de heraldiek een warm hart toedraagt, kunt u vriend worden van de stichting vanaf € 27,50 per jaar.

Wanneer u als vrijwilliger een bijdrage wilt en kunt leveren, dan bent u van harte welkom.

Voor informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij het secretariaat of u kunt ons mailen.


De e-mailadressen op onze website zijn niet aanklikbaar in verband met het voorkomen van Spam berichten. U wordt verzocht het e-mailadres te kopiëren naar uw mailprogramma.

This post is also available in: Engels Duits Frans