Welkom bij het Genootschap voor Heraldiek

U bent op de nieuwe website van het NGH, deze is vanaf 28 juni 2017 operationeel. De opzet is dat wij een deel van de site in het Frans, Duits en Engels gaan uitvoeren. Op dit moment is dat onderdeel van de site nog niet klaar. Wij streven ernaar dat in 2017 te realiseren.

Helaas is er bij de omzetting naar de nieuwe website wat mis gegaan met de werking van de e-mailadressen die op deze site worden genoemd.

Deze adressen zijn niet aanklikbaar in verband met het voorkomen van Spam berichten. U wordt verzocht het e-mailadres te kopiëren naar uw mailprogramma.

Indien u een bericht in de maanden juli en augustus hebt verzonden en geen reactie heeft ontvangen, verzoeken wij u dit bericht nogmaals te sturen.

De Stichting Nederlands Genootschap voor Heraldiek (NGH) is door het huidige bestuur opgericht in Hilversum op 18 november 2014.

Het bestuur maakt zich zorgen over de afkalving en versnippering van het ‘heraldisch landschap’ in Nederland en tracht dit een halt toe te roepen en in positieve zin om te buigen middels een onafhankelijke organisatie op dit gebied.

De stichting NGH streeft het volgende na:

Het bevorderen van de uitoefening van de heraldiek (de wetenschap die zich bezig houdt met de betekenis van heraldische wapens) als cultureel erfgoed in Nederland maar ook daar buiten en het verrichten van wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Belangrijke activiteiten van het NGH zijn:

– Uitgave van het heraldisch tijdschrift Blazoen.
– Het vastleggen van drie registers, te weten:

  1. Kerkelijk wapenregister
  2. wapenregister Corporaties
  3. wapenregister Familienamen

– Onderhoud van de website van het Genootschap.
– Organisatie van een Heraldische dag eenmaal per jaar.

Als u de heraldiek een warm hart toedraagt, kunt u vriend worden van de stichting vanaf 25 euro per jaar.

Wanneer u als vrijwilliger een bijdrage wilt en kunt leveren, dan bent u van harte welkom.

Voor informatie en aanmeldingen kunt u terecht bij het secretariaat of u kunt ons mailen.

This post is also available in: Engels Duits Frans