Gegevensverwerking bij het NGH

Om u inzicht te geven in welke gegevens wij van u verwerken, waarom wij dit doen en hoe lang wij uw gegeven bewaren hebben wij onderstaand verwerkingsmodel opgesteld.

Verwerkingsmodel voor uw gegevens bij het NGH

(PERSOONS-) GEGEVEN BESCHRIJVING VAN DE VERWERKING DOOR HET NGH BEWAARTERMIJNEN GRONDSLAG AVG ARTIKEL 6, LID 1 [i]
Achternaam ·         Publiceren in tijdschrift Blazoen

·         Creëren van een wapenregistratie in het register

·         Archiveren van de aanvraag als bewijs van overeenkomst

·         Opnemen in adressenbestand voor correspondentie over registratie en/of Vriend-relatie

·         N.v.t. door publicatie

·         Altijd bewaard in register i.v.m. archieffunctie.

·         Altijd bewaard i.v.m. bewijsfunctie.

·         Verwijderen na realisatie registratie en/of beëindigen Vriend-relatie

·         B

·         B

·         A

·         B

Voornamen ·         Publiceren in tijdschrift Blazoen

·         Creëren van een wapenregistratie in het register

·         Archiveren van de aanvraag als bewijs van overeenkomst

·         Opnemen in adressenbestand voor correspondentie over registratie en/of Vriend-relatie

·         N.v.t. door publicatie

·         Altijd bewaard in register i.v.m. archieffunctie.

·         Altijd bewaard i.v.m. bewijsfunctie.

·         Verwijderen na realisatie registratie en/of beëindigen Vriend-relatie

·         B

·         B

·         A

·         B

Titulatuur ·         Publiceren in tijdschrift Blazoen

·         Creëren van een wapenregistratie in het register

·         Archiveren van de aanvraag als bewijs van overeenkomst

·         Opnemen in adressenbestand voor correspondentie over registratie en/of Vriend-relatie

·         N.v.t. door publicatie

·         Altijd bewaard in register i.v.m. archieffunctie.

·         Altijd bewaard i.v.m. bewijsfunctie.

·         Verwijderen na realisatie registratie en/of beëindigen Vriend-relatie

·         B

·         B

·         A

·         B

Geboorteplaats ·         Publicatie in tijdschrift Blazoen

·         Creëren van een wapenregistratie in het register

·         Archiveren van de aanvraag als bewijs van overeenkomst

·         N.v.t. door publicatie

·         Altijd bewaard in register i.v.m. archieffunctie

·         Altijd bewaard i.v.m. bewijsfunctie.

·         B

·         B

·         A

Geboortedatum ·         Publicatie in tijdschrift Blazoen

·         Creëren van een wapenregistratie in het register

·         Archiveren van de aanvraag als bewijs van overeenkomst

·         N.v.t. door publicatie

·         Altijd bewaard in register i.v.m. archieffunctie

·         Altijd bewaard i.v.m. bewijsfunctie.

·         B

·         B

·         A

Beroep ·         Publicatie in tijdschrift Blazoen

·         Creëren van een wapenregistratie in het register

·         Archiveren van de aanvraag als bewijs van overeenkomst

·         N.v.t. door publicatie

·         Altijd bewaard in register i.v.m. archieffunctie

·         Altijd bewaard i.v.m. bewijsfunctie.

·         B

·         B

·         A

Postadres ·         Publiceren in tijdschrift Blazoen

·         Creëren van een wapenregistratie in het register

·         Archiveren van de aanvraag als bewijs van overeenkomst

·         Opnemen in adressenbestand voor correspondentie over registratie en/of Vriend-relatie

·         N.v.t. door publicatie

·         Altijd bewaard in register i.v.m. archieffunctie.

·         Altijd bewaard i.v.m. bewijsfunctie.

·         Verwijderen na realisatie registratie en/of beëindigen Vriend-relatie

·         B

·         B

·         A

·         B

Telefoonnummer ·         Publiceren in tijdschrift Blazoen

·         Creëren van een wapenregistratie in het register

·         Archiveren van de aanvraag als bewijs van overeenkomst

·         Opnemen in adressenbestand voor correspondentie over registratie en/of Vriend-relatie

·         N.v.t. door publicatie

·         Altijd bewaard in register i.v.m. archieffunctie.

·         Altijd bewaard i.v.m. bewijsfunctie.

·         Verwijderen na realisatie registratie en/of beëindigen Vriend-relatie

·         B

·         B

·         A

·         B

E-mailadres ·         Publiceren in tijdschrift Blazoen

·         Creëren van een wapenregistratie in het register

·         Archiveren van de aanvraag als bewijs van overeenkomst

·         Opnemen in adressenbestand voor correspondentie over registratie en/of Vriend-relatie

·         N.v.t. door publicatie

·         Altijd bewaard in register i.v.m. archieffunctie.

·         Altijd bewaard i.v.m. bewijsfunctie.

·         Verwijderen na realisatie registratie en/of beëindigen Vriend-relatie

·         B

·         B

·         A

·         B

motivering van de keuze voor ‘andere voorouder’ ·         Beoordelen wapenregistratie door het College van Herauten

·         Archiveren van de aanvraag als bewijs van overeenkomst

·         Verwijderen na realisatie registratie

·         Altijd bewaard i.v.m. bewijsfunctie.

·         A

·         A

Motivering voor het wapenontwerp ·         Beoordelen wapenregistratie door het College van Herauten

·         Archiveren van de aanvraag als bewijs van overeenkomst

·         Verwijderen na realisatie registratie

·         Altijd bewaard i.v.m. bewijsfunctie.

·         A

·         A

Stamreeks ·         Beoordelen wapenregistratie door het College van Herauten

·         Archiveren van de aanvraag als bewijs van overeenkomst

·         Publiceren in tijdschrift Blazoen

·         Verwijderen na realisatie registratie

·         Altijd bewaard i.v.m. bewijsfunctie.

·         N.v.t. door publicatie

·         A

·         B

·         B

Handtekening ·         Archiveren van de aanvraag als bewijs van overeenkomst ·         Altijd bewaard i.v.m. bewijsfunctie. ·         A
DOCUMENT BESCHRIJVING VAN DE VERWERKING DOOR HET NGH BEWAARTERMIJNEN GRONDSLAG AVG ARTIKEL 6, LID 1
Kopie-ID bewijs ·         vaststellen overeenkomst van de familienaam van de verzoeker(s) en de bij de registratie op te nemen familienaam door het College van Herauten

 

·         Verwijderen na vaststellen overeenkomst. ·         A
 

 


NB:

  1. U kunt te allen tijde een rectificatie van fouten laten aanbrengen in de gegevens die het NGH registreert.
  2. U kunt de toestemming voor onze verwerkingen van de gegevens met ‘AVG-grondslag A’ te alle tijde intrekken, mits een registratieproces intussen is afgerond zullen de gegevens z.s.m. worden verwijderd.
  3. De gegevens die zijn opgenomen in het tijdschrift Blazoen kunnen niet worden verwijderd.
  4. De gegevens die zijn opgenomen in het wapenregister worden niet verwijderd i.v.m. de doelstelling van het register dat, als ‘archief met algemeen belang’,  wetenschappelijk  of historisch onderzoek  wil bevorderen. Verwijdering zou de verwezenlijking  van deze doeleinden en de gesloten overeenkomsten onmogelijk maken.
  5. Het beheer van gegevens die, met toestemming van de verzoeker(s), zijn doorgegeven aan derden valt onder de verantwoordelijkheid van deze derden. Voor vragen/verzoeken over (het beheer van) die gegevens verwijzen wij dan ook naar deze derden. Van het doorgeven van de gegevens krijgt een betrokkenen een afschrift.

[i] Artikel 6

Rechtmatigheid van de verwerking

  1. De verwerking is alleen rechtmatig indien en voor zover aan ten minste een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
    a) de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
    b) de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;