College van herauten van het NGH


De e-mailadressen zijn niet aanklikbaar i.v.m. anti Spam.

Gelieve de adressen te kopiëren naar uw mailprogramma.


Voorzittend – / Opperheraut

K. (Klaas) Padberg Evenboer

E: padberg.evenboer@genootschap-heraldiek.nl

Heraut-secretaris

drs. W. G. (Wibo) Boswijk

E: herauten@genootschap-heraldiek.nl

Heraut-schilder

C. (Cor) Böhms

E: bohms@genootschap-heraldiek.nl

Heraut-schilder

W. J. B. C. M. (William) Coolen

E: coolen@genootschap-heraldiek.nl

Heraut

mr. A. H. (Ton) de Witte

E: witte@genootschap-heraldiek.nl

Heraut-genealoog

drs. M. (Maarten) van Bourgondiën

E: vanbourgondien@genootschap-heraldiek.nl

Secretariaat/Secretariat

Herauten

A: Akerstraat Noord 43, 6446 XC Brunssum

T: 0455 2256 45
E: info@genootschap-heraldiek.nl
KvK nummer 61.96.97.02
Bank: NL52 INGB 0006 7414 57

This post is also available in: Engels Duits Frans