Redactie Blazoen


De e-mailadressen zijn niet aanklikbaar i.v.m. anti Spam.

Gelieve de adressen te kopiëren naar uw mailprogramma.


Secretaris / Secretary

W. J. B. C. M. (William) Coolen waarnemend / acting

E: coolen@genootschap-heraldiek.nl

Lid / Member of the Board

drs. R.H. (Redmer) Alma

E: alma@genootschap-heraldiek.nl

Lid / Member of the Board

drs. M. (Maarten) van Bourgondiën

vanbourgondien@genootschap-heraldiek.nl

Secretariaat/Secretariat

Blazoen

Tobias Asserlaan 31
5056 VA Berkel Enschot
E: redactie@genootschap-heraldiek.nl